Czy przepisy przewidują limity wynagrodzeń, których przekroczenie powoduje utratę środków z NFZ przez szpital?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aktualnie istnieją jakiekolwiek limity średnich wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek, ratowników, których przekroczenie powoduje, że szpital nie otrzymuje środków z NFZ na wynagrodzenia?

Jeśli tak, na jakim poziomie są to limity w przeliczeniu na 1 etat w poszczególnych grupach zawodowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX