Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy prawa wymagają, aby po wykonaniu usługi polegającej np. na opracowaniu operatu ochrony powietrza lub wykonaniu pomiarów emisji zanieczyszczeń przez firmę zewnętrzną, usługodawca przedłożył usługobiorcy dokument potwierdzający przekazanie i wykonanie usługi np. protokół przekazania?

Czy organy kontrolujące mogą zarządzać takiego dokumentu, czy jest to tylko formalny wewnętrzny dokument usługodawcy i nie jest obowiązkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?