Czy przepisy prawa wprowadzają wymóg oznaczania programu oraz jego wersji służących do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokumenty takie jak kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy czy przedmiar robót - stanowiący element opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach na roboty budowlane musi zawierać oznaczenie programu oraz wersji, w jakim zostały sporządzone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX