Czy przepisy prawa oświatowego określają zasady asekuracji uczniów podczas ćwiczeń na drążku gimnastycznym na lekcjach wychowania fizycznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy oświatowe określają zasady asekuracji uczniów podczas ćwiczeń na drążku gimnastycznym (wymyk, odmyk, zwis) na lekcjach wychowania fizycznego? Jakie są wytyczne w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX