Czy przepisy prawa określają minimalny termin gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych? - OpenLEX

Czy przepisy prawa określają minimalny termin gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepisy prawa określają minimalny okres gwarancji jakości na wykonanie robót drogowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX