Czy przepisy polskiego Kodeksu pracy powinny być stosowane do pracowników wykonujących pracę na terenie Polski, niezależnie od tego czy są obywatelami Polski czy Czech?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 11 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zagraniczna z Czech w 2016 r. zarejestrowała się w Polsce jako płatnik podatku VAT. Firmie został nadany numer identyfikacji podatkowej NIP. Powodem rejestracji były budowy realizowane na terenie Polski. Pracownikami są Polacy, którzy mają umowy zawarte z zagraniczną firmą. Pracownicy pracujący na terenie Polski płacili sami podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnicy. W lutym 2019 r. firma zagraniczna zarejestrowała na terenie Polski oddział. Wówczas rolę płatnika podatku dochodowego przejął oddział. W Czechach są inne dni wolne od pracy niż w Polsce. W Polsce najwyższy wymiar urlopu wynosi 26 dni, a w Czechach jest 20 dni. W naszym przypadku umowy o prace nie uległy zmianie, oddział (dyrektor oddziału wpisany w KRS) został umocowany przez przedsiębiorcę zagranicznego do samodzielnego nabywania praw i zaciągania zobowiązań z zakresu prawa pracy.

1. Czy umowa (pierwotna) zawarta z zagranicznym pracodawcą powinna pozostać bez zmian, czy może powinna być zawarta nowa umowa z oddziałem w momencie jego otwarcia?

2. Czy przepisy polskiego Kodeksu pracy powinny być stosowane w stosunku do tych pracowników? Jaki należy przyjąć wymiar urlopu? 

3. Jak powinno być liczone wynagrodzenie za dany miesiąc tych pracowników, jeśli pracownicy oddziału pracują w święta polskie, natomiast mają wolne w święta czeskie? Jakie należy stosować normy czasu pracy - obowiązujące w Polsce, czy w Czechach?

Do pracy w oddziale zostały również przesunięte osoby mające miejsce zamieszkania w Czechach .

Czy przepisy polskiego Kodeksu pracy powinny być stosowane w stosunku do tych pracowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX