Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Strzeżyński Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może określić w SIWZ maksymalne ceny jakie mogą zaoferować wykonawcy za poszczególne etapy lub elementy opisu przedmioty zamówienia, ewentualnie czy zamawiający może określić w SIWZ/ogłoszeniu maksymalną kwotę całkowitą jaką mogą zaoferować wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu zamówienia?

A jeżeli tak, jak należy potraktować ofertę, która przekroczy dopuszczalne kwoty maksymalne - odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ?

Takie ograniczenie ma szczególne znaczenie jeżeli zamawiający finansuje zamówienie z projektu lub kilku projektów, w ramach których nie może przekroczyć założonych budżetów.

Przykład: w projekcie X jest 500.000 zł na daną usługę, w projekcie Y 700.000 zł na identyczną usługę, w związku z czym łącznie kwota wynosi 1.200.000 zł, a równocześnie niezasadne jest dzielenie zamówienia na części (ze względów organizacyjnych i ekonomicznych – taniej i efektywniej wypada realizacja takiej usługi przez jednego wykonawcę w ramach dwóch projektów aniżeli dopuszczenie możliwości dwóch wykonawców niezależnie od siebie realizujących tę samą usługę odrębnie w ramach każdego z projektów). W sytuacji, jeżeli wykonawca w ofercie dokona innego podziału kwoty za całą usługę pomiędzy zadania/projekty (np. 550.000 zł za X i 600.000 zł za Y) zamawiający nie będzie posiadał wystarczającej ilości środków w projekcie X na sfinansowanie zamówienia, ale równocześnie nie będzie miał podstawy do unieważnienia postępowania, ponieważ kwota całkowita 1.150.000 zł mieści się w kwocie przeznaczonej na całkowitą realizację jako suma dwóch projektów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?