Czy przepisy p.z.p. dopuszczają możliwość ustalenia odległego terminu płatności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2018 r.

PYTANIE

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę szkoły. Wartość szacunkowa inwestycji wynosi około 1.700.000 zł brutto. W budżecie na 2018 r. zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 500.000 zł brutto. W wieloletniej prognozie finansowej (WPF) na lata 2018 - 2028 w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały uwzględnione nakłady finansowe w wysokości: 2018 r. - 500.000 zł i 2019 r. - 1.200.000 zł.

Czy zamawiający w świetle obowiązujących przepisów przeprowadzając postępowanie przetargowe może dokonać w SIWZ - umowie zapisu w zakresie wykonania całości zadania w 2018 r. np. do dnia 31.08.2018 r. z zastrzeżeniem, iż w 2018 r. mogą zostać zafakturowane/zapłacone prace do kwoty 500.000 zł natomiast pozostała kwota zostanie zapłacona w 2019 r. - np. do dnia 31.03.2018 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access