Czy przepisy określają w jakim terminie od otrzymania orzeczenia lekarskiego należy zawrzeć umowę o pracę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podpisujemy umowę o pracę z pracownikiem, który uzyskał orzeczenie lekarskie dwa miesiące przed podpisaniem umowy.

Czy przepisy określają w jakim terminie od otrzymania orzeczenia lekarskiego należy zawrzeć umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX