Czy przepisy określają termin wypłaty odprawy dla żołnierza powołanego do terytorialnej służby wojskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik został powołany do terytorialnej służby wojskowej, w której będzie pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie w okresie 18.08.-02.09.2023. Zgodnie z informacją zawartą w powołaniu Wojskowego Centrum Rekrutacji pracownikowi należny wypłacić odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Kiedy należny wypłacić odprawę - pierwszego dnia służby, czyli 18.08.23, ostatniego 2.09.2023 r. czy w innym terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX