Czy przepisy określają ostateczny termin zgłoszenia wypadku od daty jego zaistnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poszkodowana zgłosiła wypadek dnia 15.11.2019 r. Sam wypadek miał miejsce w dniu 10.10.2018 r. Po wypadku poszkodowana przebywała na zwolnieniu lekarskim 2 dni. Poszkodowana zeznała, że uderzyła się kolanem o biurko. W miesiącu październiku tego roku przebyła operację kolana.

Czy takie uderzenie się kolanem może być uznane jako przyczyna zewnętrza wypadku przy pracy i czy po takim czasie może być uznane za wypadek przy pracy?

Poszkodowana pracownica dostarczyła wszystkie badania lekarskie na jednym z nich w rozpoznaniu była napisane: D 16 - nowotwór niezłośliwy kości i chrząstek stawowych.

Jeżeli tak, to czy należy wyrównać świadczenie chorobowe do 100%?

Czy jest właściwe, jeśli dokumentacja medyczna pracownika jest przetwarzana przez nasz zakład bez pisemnej zgody pracownika poszkodowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX