Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pomoc de minimis w ustawie z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej u.p.p.u.w.

Czy przepisy o pomocy publicznej mają zastosowanie w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej w związku z lokalami na cele mieszkaniowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?