Czy przepisy dot. świadczenia przedemerytalnego ustanawiają wymogi co do treści porozumienia stron, na mocy którego następuje... - OpenLEX

Czy przepisy dot. świadczenia przedemerytalnego ustanawiają wymogi co do treści porozumienia stron, na mocy którego następuje rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem, który ma uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego. Rozwiązanie umowy nastąpi w trybie porozumienia stron na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r.

Czy w tej sytuacji przyznanie świadczenia przedemerytalnego jest uzależnione od zapisu wskazującego przyczynę zawarcia ww. porozumienia?

Czy wystarczy powołać zapis ustawy z 2003 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?