Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2006 r.

PYTANIE

W toku realizacji robót budowlanych firma otrzymywała zaliczki, na które wystawiała faktury VAT. Ostania zafakturowana zaliczka wyczerpała wartość umówionych robót. Firma po zakończeniu robót omyłkowo wystawiła fakturę końcową, w której wyszczególniła wartość całej usługi i należny VAT. "Zminusowała" podstawę i należny VAT przez wymienienie wszystkich faktur zaliczkowych, tak że końcowa kwota do zapłaty wyniosła 0,00 zł. Wystawiono w związku z tym tzw. "pustą" fakturę, która została ujęta tylko w przychodach do podatku dochodowego. W toku kontroli urząd skarbowy zarzucił firmie, że nie uwzględniła tej faktury w rejestrze sprzedaży VAT i ustalił zobowiązanie podatkowe powtórnie od całej wartości usługi. Ponadto naliczył sankcję w wysokości 30% od kwoty zaniżenia podatku należnego. Można by się z tym zgodzić, gdyby faktura końcowa nie zawierała wymienionych wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych, od których VAT został już rozliczony. Jak należy rozumieć sformułowanie zawarte w art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. "wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku" oraz treść art. 109 ust. 3 u.p.t.u., skoro z wystawionej przez firmę faktury końcowej bezsprzecznie wynikały zarówno podstawa opodatkowania jak i kwota podatku (0,00 zł).

Czy przepisy dopuszczają, aby jedna usługa była opodatkowana dwa razy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?