Czy przepis art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt dotyczy tylko zwierząt łownych czy też bezpańskich zdziczałych zwierząt... - OpenLEX

Czy przepis art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt dotyczy tylko zwierząt łownych czy też bezpańskich zdziczałych zwierząt domowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepis art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) - dalej u.o.z., dotyczy tylko zwierząt łownych czy też np. bezpańskich zdziczałych zwierząt domowych?

Ponadto, jak należy interpretować przepisy art. 6 ust. 1 pkt 5 u.o.z. w ewentualnym kontekście ich usuwania i formy administracyjno - prawnej celem wykonania tego typu zaleceń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?