Czy przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT został uznany za niekonstytucyjny, a w konsekwencji został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., został uznany za niekonstytucyjny, a w konsekwencji uchylony przez Trybunał Konstytucyjny?

Prowadzę salon fryzur. Zawarłam umowę zlecenie na "instruktaż szkoleniowy" (omawianie działania kosmetyków, farb do włosów, lakierów, odżywek). Po przeprowadzeniu kontroli urząd skarbowy domaga się wykazania wszystkich umów zlecenia zawartych w okresie 2 lat, wyciągów z rachunku bankowego, gdzie były przelewane pieniądze ze zlecenia.

W jaki sposób bronić się przed próbą wykazanie przez urząd, że umowy zlecenia zostały zawarte w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access