Czy przenosząc opłatę na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA na inne spółki z grupy, spółka powinna wystawić fakturę VAT i opodatkować stawką 23%?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w imieniu spółek ciepłowniczych z grupy kapitałowej wniosła opłatę na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA z siedzibą w Helsinkach z tytułu rejestracji substancji powyżej 1 000 ton. ECHA wystawiła fakturę z adnotacją, że dyrektywa w sprawie wspólnego systemu VAT nie ma zastosowania do pobieranych opłat i należności zgodnie z Rozporządzeniem REACH w sprawie opłat i nie ma obowiązku zapłaty podatku VAT w odniesieniu do tej faktury.

Czy spółka powinna rozpoznać import usług?

Czy przenosząc opłatę na inne spółki z grupy powinna wystawić fakturę VAT i opodatkować stawką 23%, czy wystawić może powinna wystawić notę obciążeniową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX