Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaką stawkę VAT zastosować prze refakturowaniu wielu usług?

Firma organizuje szkolenie wyjazdowe dla podległych spółek. W szkoleniu tym biorą udział pracownicy firmy, jak i pracownicy spółki nam podlegającej. W ramach wyjazdu szkoleniowego zakupiono usługę transportową, hotelową, usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, bilety wstępu do muzeum. Wszystkie koszty poniosła firma organizująca szkolenie. Koszty związane z wyjazdem mają być podzielone, w związku z tym spółka nam podległa będzie musiała partycypować w kosztach. Faktury jakie otrzymaliśmy są z różnymi stawkami.

Czy przenosząc koszty proporcjonalnie do liczby uczestników wyjazdu na podległe spółki mamy wystawić refakturę na wszystkie koszty otrzymanych usług, a jeśli tak to z jaką stawką?

Z jakich faktur możemy odliczyć VAT przy refakturowaniu wyżej wymienionych usług?

Czy każdą usługę oddzielnie wypisywać czy jako organizator ująć jednym zwrotem np. szkolenie z zakresu...?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?