Czy przeniesienie środka trwałego z polskiego oddziału do macierzystej spółki zagranicznej podlega pod obowiązek raportowania... - OpenLEX

Czy przeniesienie środka trwałego z polskiego oddziału do macierzystej spółki zagranicznej podlega pod obowiązek raportowania schematów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zagraniczna posiada w Polsce Oddział. Oddział stanowi zakład Spółki, którego dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce. Oddział zakupił środek trwały (urządzenie), który użytkował kilka lat, a tym samym amortyzował. Amortyzacja bilansowa była dokonywana zgodnie z polityką rachunkowości jednostki macierzystej (zagranicznej), natomiast amortyzacja podatkowa była dokonywana według stawek określonych w ustawie o CIT. Oddział nie potrzebował już danego urządzenia, urządzenie w 2019 roku zostało przewiezione do jednostki macierzystej (zagranicznej). Jako, że jednostka macierzysta oraz jej zagraniczny oddział to jeden podmiot, dana transakcja jest neutralna podatkowo (nie powstają koszty ani przychody). Maszyna została przeniesiona w wartości bilansowej (przeniesiona wartość początkowa oraz umorzenie bilansowe), a więc nastąpiło zmniejszenie środków trwałych oraz zwiększenie należności od jednostki macierzystej w wartości bilansowej netto środka trwałego. Oddział nie rozpoznaje kosztu z tytułu tegoż przeniesienia ani Spółka macierzysta przychodu, ponieważ to jeden podmiot a przesunięcia środków pieniężnych, środków trwałych, materiałów są neutralne podatkowo (bilansowo również nie powstają ani przychody ani koszty).

Czy takie przeniesienie podlega pod obowiązek raportowania schematów podatkowych? Mamy wątpliwości co do szczególnej cechy rozpoznawczej tj. art. 86a par. 1 pkt. 13 d Ordynacji podatkowej. W objaśnieniach z dnia 31.1.2019 Minister Finansów wskazuje, iż ta cecha odnosi się również do przeniesień pomiędzy spółką a zagranicznym zakładem. Jednakże nie rozumiemy "wynagrodzenie na podstawie przepisów dwóch państw różni się dla celów podatkowych o co najmniej 25%". Co w analizowanej sytuacji mamy porównywać do tych 25%? Przeniesienie skutkuje tym, że w Oddziale powstaje należności od jednostki macierzystej w wysokości wartości bilansowej netto środka trwałego. Ta sama wartość widnieje w księgach jednostki zagranicznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX