Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2006 r.

PYTANIE

Przedsiębiorstwo prowadzi na terenie Irlandii roboty budowlano-montażowe w zakresie instalacji linii elektroenergetycznych.

Od marca 2004 r. posiadamy na terenie Irlandii zakład. Jesteśmy tam zarejestrowanymi podatnikami i z tytułu prowadzonej działalności płacimy:

- podatek dochodowy od osób prawnych,

- VAT.

Zakład w Irlandii nie ma osobowości prawnej i nie ma uprawnień do samodzielnego działania. Wszelkie decyzje zarządcze odnośnie działalności w Irlandii podejmowane są w Polsce. W sierpniu 2004 r. zakupiliśmy na terenie kraju samochody marki NISSAN, które następnie zostały przewiezione do irlandzkiego zakładu. VAT od zakupu samochodów został odliczony. Dwa samochody wzięliśmy w leasing (operacyjny - amortyzacji samochodu dokonuje finansujący). VAT naliczony od rat leasingowych odliczamy od polskiego VAT należnego, ale wartość netto raty leasingowej księgujemy w ciężar kosztów zakładu w Irlandii.

Czy w świetle art. 13 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. należy przywóz samochodów (po 24 miesiącach korzystania w Irlandii) opodatkować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czy należy w związku z tym wystawić fakturę wewnętrzną? Czy byłaby to wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków trwałych? Jak należy postąpić w tym przypadku? Jesteśmy zainteresowani dalszym użytkowaniem tych samochodów na terenie Irlandii i nie zamierzamy ich odsprzedawać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację