Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik VAT świadczy usługi doradcze dla kontrahenta zagranicznego i tym tytułem wystawia fakturę w euro w procedurze "odwrotne obciążenie" z 14-dniowym terminem płatności. Faktura wystawiana jest np. 1 października, a usługa jest wykonywana do dnia 31 października.

Czy w tej sytuacji przeliczenia faktury na złote należy dokonać po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 u.p.t.u.), czy z dnia wystawienia faktury (art. 31a ust. 2 u.p.t.u.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?