Czy przeliczanie zasiłków chorobowych z kodem B, macierzyńskich oraz rodzicielskich przypadających od 16.12.2020 r. odbywa się wyłącznie na wniosek pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przeliczanie zasiłków chorobowych z kodem B, macierzyńskich, rodzicielskich przypadających od 16.12.2020 r.odbywa się wyłącznie na wniosek pracownika czy też pracodawca powinien obligatoryjnie przeliczyć podstawy zasiłków bez wniosku pracownika?

Czy żeby pracodawca mógł dokonać przeliczenia ww podstaw zasiłków chorobowych z kodem B, zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich za okres do 15.12.2020 r. pracownik musi obowiązkowo złożyć wniosek o przeliczenie?

Przykładowo: zasiłek chorobowy za okres 28.11.2020-15.12.2020 r.

Czy w myśl przepisów z 16.12.2020 r. w przypadku zmiany rodzaju zasiłku np. z zasiłku chorobowego z kodem B na macierzyński lub z zasiłku macierzyńskiego na rodzicielski następujących po sobie bez przerwy należy kontynuować podstawę zasiłku?

Czy jeśli pracownik po zmianie etatu otrzymał podwyżkę wynagrodzenia i tym samym podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z kodem B/zasiłku macierzyńskiego/rodzicielskiego jest korzystniejsza niż przed zmianą etatu, to czy można wybrać korzystniejszą opcję i nie ustalać podstawy zasiłku z 12 miesięcy (z pominięciem miesięcy z obniżonym etatem) tylko wziąć pod uwagę wyłącznie miesiące po zmianie etatu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access