Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną generuje przychód po stronie wspólników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dąbrowski Patryk
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnikami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne. Jedna z tych osób nabyła udziały w spółce z o.o. za kwotę 10.000 zł, a druga za kwotę 15.000 zł. Nabyły one udziały od innych wspólników, gdy spółka już była właścicielem nieruchomości. Spółka z o.o. jest właścicielem nieruchomości. Spółka z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną. Wspólnikami tej spółki jawnej będą te same osoby fizyczne.

Czy w związku z tym przekształceniem te osoby fizyczne uzyskają przychód, na przykład z tytułu niepodzielonych zysków, albo inny?

Ich wkłady w spółce jawnej będą wynosiły po 5000 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX