Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2010 r.

PYTANIE

W biurowcu firmy są wynajmowane lokale biurowe dla innych firm. Lokale te nie są wyodrębnione jako odrębne obiekty biurowca. Wynajem pomieszczeń biurowych po stronie przychodów i kosztów jest ewidencjonowany na działalność dodatkową firmy i od dochodów z tej działalności jest odprowadzany podatek dochodowy od osób prawnych. Przychodami z wynajmu lokali biurowych są wpływy z czynszów najmu (zgodnie z umowami), natomiast wszystkie koszty związane z utrzymaniem biurowca mające związek z osiąganymi przychodami na działalności dodatkowej, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego są przeksięgowywane na tą działalność w proporcji do powierzchni wydzierżawionej. Do takich kosztów należą: woda i odprowadzanie ścieków, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, wywóz nieczystości, dozór obiektu, monitoring obiektu, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń i amortyzacja biurowca.

Czy wyliczona w ten sposób kwota amortyzacji przeksięgowana na działalność dodatkową jest kosztem uzyskania przychodów na tej działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację