Czy przekroczenie zużycia materiału sypkiego o 310 Mg jest niedotrzymaniem warunków pozwolenia na emisję pyłów, które określa dopuszczalne zużycie tego surowca na 3600 Mg na rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W warunkach decyzji na emisję pyłów w dużym zakładzie produkcyjnym określono zużycie głównego surowca (materiał sypki, magazynowany w silosach) na 3600 Mg/rok. Podczas kontroli WIOŚ stwierdzono przekroczenie tego zużycia o 310 Mg w ciągu niecałego roku (jest to pierwszy rok obowiązywania decyzji).

Czy takie przekroczenie należy uznać za niedotrzymanie warunków decyzji i stwierdzić konieczność wystąpienia zakładu o zmianę decyzji w tym zakresie?

Czy też, jeżeli nie ulega zwiększeniu emisja pyłów, można pozostawić decyzję bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access