Czy przekroczenie terminu na złożenie wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przez rodzica adopcyjnego, wpływa na możliwość jego udzielenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2018 r. pielęgniarka, ale jeszcze nie nasz pracownik, została rodziną zastępczą dla 2-miesięcznego chłopca (dziecko jest synem jej zmarłego brata). Wówczas nie pracowała i mogła w pełni poświęcić się w wychowaniu dziecka. W 2022 r. wróciła do pracy w szpitalu na stanowisko Pielęgniarka. W lipcu 2023 r. złożyła wniosek do sądu o przysposobienie dziecka. Sprawa w sądzie w toku. Obecnie zwróciła się z wnioskiem do dyrektora dzpitala o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Wstępnie otrzymała informację z działu kadr, że z powodu niedotrzymania terminu wniosek o urlop macierzyński zostaje odrzucony. Dziecko w czerwcu przyszłego roku skończy 7 lat. Zależy pracownikowi na urlopie i twierdzi, że zarówno pracownicy z PCPR i obecnie z ośrodka adopcyjnego, twierdzą, że w każdej chwili może iść i wiek dziecka nie ma znaczenia.

Jak traktować sytuację tego pracownika?

Dyrektor szpitala, nie wnosi zastrzeżeń co do udzielenia pielęgniarce ww. urlopu, ale chce to zrobić zgodnie z przepisami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX