Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Smaga Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą p.z.p. Jednakże wykonawca opuścił teren robót, nie wykonując przedmiotu zamówienia i nie oddając do dnia dzisiejszego przekazanego placu robót. Zamawiający złożył następnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy i naliczył kary umowne. Wykonawca nie uregulował kar. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpiło z przekroczeniem terminu 30-dniowego, wskazanego w umowie zawartej z wykonawcą.

Czy w takim przypadku przekroczenie terminu może spowodować uznanie oświadczenia za nieskuteczne w razie sporu sądowego?

Czy to z kolei spowoduje nieskuteczność naliczania kar umownych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację