Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynęło pismo osoby fizycznej dotyczące naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska przez inną osobę fizyczną. Po przeanalizowaniu pisma stwierdzono, że organem kompetentnym do załatwienia sprawy są: PINB, wójt gminy i zarząd melioracji wodnych. W trybie art. 65 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. przekazano pismo wskazanym organom i osobie, której skarga dotyczy. Czy przekazując przedmiotowe pismo według kompetencji organ mógł wskazać osobę, od której pismo pochodzi z podaniem imienia nazwiska i adresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?