Czy przekazanie towaru w drodze cesji stanowi dostawę rozumieniu VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nabyliśmy towar od spółki A, która wystawiła nam fakturę za zakupiony towar. Towar ten jednak na podstawie umowy cesji spółka A przekazała spółce B. W chwili obecnej chcemy zwrócić go spółce B, która posiada cesję.

Czy w związku z powyższym spółka, która przejęła towar na podstawie umowy cesji może wystawić fakturę korygującą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access