Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przekazanie auta osobowego, wpisanego do ewidencji środków trwałych np w 2008 r. i amortyzowanego, na potrzeby osobiste podatnika w grudniu 2012 r. lub styczniu 2013 r. powoduje konieczność korekty kosztów za 2012 r. od odpisów amortyzacyjnych za 2012 r.(za pozostałe lata nie ma korekty)?

Czy w przypadku sprzedaży ww. auta, przed upływem 5 lat od przekazania na cele osobiste opodatkowany jest przychód ze sprzedaży środka trwałego czy dochód tj różnica pomiędzy wartością netto na dzień wyłączenia składnika z firmy, a ceną sprzedaży?

Czy należy korygować koszty w 2012 r. o naprawy, ubezpieczenie auta i części zamienne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?

"Przekazanie wynajmowanego lokalu na potrzeby własne wymaga korekty kosztów, Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r., IPPB1/415-1163/12-5/KS"

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?