Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wycofaniu z dwuosobowej spółki cywilnej dwóch samochodów o zbliżonej wartości na cele osobiste wspólników (jeden samochód na jednego wspólnika), z obowiązkiem dokonania niewielkiej spłaty, wyrównującej różnicę między wartością poszczególnych samochodów, powstanie u wspólników przychód w podatku dochodowym?

Jeśli tak, czy byłby to przychód z działalności gospodarczej, czy ze zbycia majątku?

Czy gdyby nie doszło do żadnej spłaty, należałoby rozpoznać u poszczególnych wspólników przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń (takie stanowisko prezentuje KIP)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?