Czy przekazanie pracownikom towarów nabytych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu VAT i wiąże się z koniecznością wystawienia faktury wewnętrznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Z okazji zbliżających się świąt nasz zakład pracy ma zamiar wręczyć pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej paczki rzeczowe. Wartość świadczeń rzeczowych będzie w całości sfinansowana z funduszu świadczeń socjalnych. Przekazane pracownikom świadczenia rzeczowe będą przekraczały wartość 380 zł, a więc spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego (PIT-4). W jednym z czasopism fachowych przeczytaliśmy, że w takim przypadku zakład powinien nie tylko obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od nadwyżki ponad 380 zł, ale również całość przekazania, tj. kwotę netto opodatkować VAT 22%, jako przekazanie na cele osobiste pracowników. Mamy wątpliwości co do takiej interpretacji.

Czy należy wartość netto przekazania opodatkować VAT 22%? Czy gdybyśmy zdecydowali się pracownikom wręczyć bony towarowe, to również musimy ich wartość opodatkować VAT 22%? Czy ten VAT 22% będzie kosztem zakładu pracy, czy też należy go zaksięgować w koszty funduszu świadczeń socjalnych? Czy w związku z tym jest obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access