Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2010 r.

PYTANIE

Firma zakupiła grunt przed 1 maja 2004 r. pod działalność deweloperską - budownictwo mieszkaniowe. Decyzją Urzędu Miasta z dnia 19 lipca 2006 r. nastąpił podział wyżej wymienionego gruntu na dwie działki gruntu, z czego jedna z tych działek gruntu została wydzielona pod drogę publiczną i na mocy prawa art. 98 ust. 1 u.g.n. przechodzi na własność Gminy z dniem 3 sierpnia 2006 r., tj. z dniem, w którym decyzja o podziale gruntu stała się ostateczna. W dniu 2 lipca 2007 r. została zawarta ugoda pomiędzy Gminą a firmą, w której mając na względzie dyspozycję art. 98 ust. 3 u.g.n., zostało ustalone od Gminy na rzecz Firmy odszkodowanie za przejętą działkę.

Czy przejęcie przez gminę ww. gruntu podlega opodatkowaniu?

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w Firmie od tej czynności?

Czy i kiedy dla Gminy należy wystawić fakturę VAT?

Od jakiej wielkości naliczyć podatek od towarów i usług, gdy wysokość odszkodowania w chwili przejęcia gruntów przez Gminę jest jeszcze nieznana?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację