Czy przekazać wniosek o stypendium szkolne wraz z dokumentami do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania strony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X złożyła wniosek o stypendium szkolne w miesiącu wrześniu 2020 r. W październiku 2020 r. zmieniła adres zamieszkania i gminę.

W naszym OPS stypendia wypłacane są jednorazowo w miesiącu grudniu za miesiące, w których przysługiwało stypendium.

Co zrobić w takiej sytuacji z danym wnioskiem?

Czy wystarczy wydać decyzję odmowną?

Czy należy przyznać stypendium za miesiąc wrzesień i odmówić prawa w miesiącu październiku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX