Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Każdorazowo w sytuacji przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego wysyłamy do komornika wniosek o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego, załączając decyzję przyznającą świadczenie z FA. Pod wnioskiem podpisała się osoba posiadająca upoważnienie wójta gminy do prowadzenia postępowań względem dłużników oraz wydawania decyzji w w sprawach świadczeń z funduszu.

Komornik zażądał od tutejszego organu przedłożenia oryginału upoważnienia lub potwierdzonego notarialnie odpisu tego upoważnienia dla osoby, która podpisała się pod wnioskiem o przyłączenie do egzekucji. W wezwaniu do uzupełnienia wniosku nie wskazano żadnej podstawy prawnej, jedynie rygor odrzucenia wniosku.

Czy komornik ma prawo żądać takiego dokumentu i ewentualnie odrzucić wniosek?

Co z kwotą zadłużenia dłużnika (z tytułu wypłaconych świadczeń FA) w przypadku odrzucenia wniosku o przyłączenie do egzekucji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację