Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2014 r.

PYTANIE

W przedsiębiorstwie w stosunku do niektórych pracowników jest brak podstaw do zawarcia z nimi umowy o zakazie konkurencji ze względu na fakt, że nie mają oni dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Czy możliwe jest dochodzenie na podstawie art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odszkodowania od pracownika, który odchodzi do firmy, którą wcześniej u tego pracodawcy obsługiwał w ramach umowy o pracę?

Pracownik złożył wypowiedzenie, umowę rozwiązał w tym sam czasie klient obsługiwany przez tego pracownika, po czym te same obowiązki, które wcześniej wykonywał on w ramach umowy o pracę z firmą obsługującą (dotychczasowym pracodawcą) obecnie wykonuje w firmie obsługiwanej. W wyniku tego poprzedni pracodawca jako firma obsługująca utracił istotną część swoich dochodów. Pracownik nie przekazał swojemu nowemu pracodawcy żadnych informacji, które mogłyby stanowić tajemnicę służbową, a jedynie wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte w czasie pracy u pierwszego pracodawcy. Ze znanego nam skromnego orzecznictwa sądowego wynika, że w konkretnej sytuacji uruchomienie przez pracownika własnej działalności i nakłanianie klientów byłego pracodawcy do przeniesienia obsługi z firmy tego byłego pracodawcy do nowo założonej firmy tego pracownika może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Zdaniem firmy taka sama winna być ocena sytuacji, gdy pracownik zamiast zakładać firmę wykonywać będzie te same czynności, które wykonywał u poprzedniego pracodawcy w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej z nowym pracodawcą, a byłym klientem poprzedniego pracodawcy.

Czy istnieją narzędzia w k.p., które pozwalałyby zapobiec tego rodzaju sytuacjom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?