Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa zatrudniająca powyżej 20 pracowników zamierza udzielić zamówienia na usługi sprzątania, zobowiązując wykonawcę do przejęcia w trybie art. 231 k.p. pracowników obsługi, którzy wykonywali dotąd czynności będące przedmiotem zamówienia. Jedna z pracownic jest w ciąży, a w związku z jej nieobecnością została podpisana umowa na zastępstwo z inną osobą. W jednostce nie funkcjonują związki zawodowe.

Czy przekazaniu do innego pracodawcy będą podlegały obie osoby (pracownik nieobecny i zastępujący)?

A może przejęty powinien być wyłącznie pracownik nieobecny, a umowa na zastępstwo podpisana z tym drugim - wygaśnie?

Czy dopuszczalny byłby np. taki wariant, że przekazaniu podlegałby pracownik zastępujący (aktualnie wykonujący pracę), a pracownik nieobecny – po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego otrzymałby wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?