Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient złożył wniosek o świadczenie wychowawcze. Ze składek zdrowotnych wynika, że mąż wnioskodawcy był zatrudniony na podstawie umowy zlecenie do 31.12.2017 r. w firmie o konkretnym NIP. Od 01.01.2018 r. podjął umowę o pracę u pracodawcy o tej samej nazwie, ale innym NIP. Zgodnie z oświadczeniem klienta wciąż jest zatrudniony u tego samego pracodawcy. Podczas rozmowy telefonicznej z firmą ustalono, że pracownicy, którzy pracowali w firmie do końca grudnia 2017 r. od stycznia zostali przejęci przez nowy zakład pracy, w praktyce uległ zmianie wyłącznie nr NIP. Pozostałe warunki zatrudnienia są bez zmian, chyba, że pracownikowi kończyła się umowa zlecenie/o dzieło i pracodawca miał wolę jej przedłużenia na zasadzie umowy o pracę.

Czy w związku z powyższym należy uznać, że skoro względem Pana umowa zlecenie uległa zakończeniu, to należy uwzględnić dochód uzyskany z nowego miejsca pracy, czy uznawać ciągłość w zatrudnieniu lub ewentualnie ustalić, czy względem Pana miało miejsce przejęcie pracowników na zasadzie art. 231 Kodeksu Pracy?

Czy przejęcie pracownika na zasadach wskazanych w Kodeksie pracy może mieć miejsce względem pracownika, którego umowa wygasła?

Wątpliwość wynika z art. 7 ust. 3a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?