Czy przedszkola i szkoły podstawowe mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek w ramach tarczy antykryzysowej tylko na podstawie ilości zatrudnianych pracowników, tj. do 49 osób?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 14 października 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy na podstawie art. 31zo ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – dalej u.sz.r., przedszkola i szkoły podstawowe samorządowe mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej tylko na podstawie ilości zatrudnianych pracowników, tj. do 49 osób?

Czy przesłanką wystarczającą do ubiegania się o zwolnienie jest liczba zatrudnianych pracowników tj. od 10 do 49 osób, czy muszą być spełnione jeszcze inne warunki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX