Czy przedstawiony zapis ma podstawę prawną i czy może być zamieszczany na wnioskach o nadesłanie odpisu wyroku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd rejonowy we wniosku o nadesłanie odpisu wyroku/postanowienia wpisał formułę wymagającą podpisu o następującej treści: "Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż sąd rejonowy w ............... nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie, ujawnianie, przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie przekazanych danych osobowych innym podmiotom."

Czy ww. zapis ma podstawę prawną i czy może być zamieszczany na takich wnioskach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX