Czy przedstawiciele związków zawodowych, którzy uzgadniają wydatkowanie świadczeń z ZFŚS, mają prawo wglądu do wniosków... - OpenLEX

Czy przedstawiciele związków zawodowych, którzy uzgadniają wydatkowanie świadczeń z ZFŚS, mają prawo wglądu do wniosków składanych przez pracowników, w których zawarte są dane członków rodziny oraz wysokość dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedstawiciele związków zawodowych, którzy uzgadniają wydatkowanie świadczeń z ZFŚS, mają prawo wglądu do wniosków składanych przez pracowników, w których zawarte są dane członków rodziny oraz wysokość dochodu? Dodam, że w szkole nie działa komisja socjalna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX