Czy przedsięwzięcie, które po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego... - OpenLEX

Czy przedsięwzięcie, które po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego przedsięwzięcia przekroczy 0,5 ha, należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś.: nieosiągające progów określonych w § 3 ust. 1 r.p.z.o.ś., jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w § 3 ust. 1 r.p.z.o.ś.?

Jeżeli sam stan istniejący powoduje osiągnięcie progu (powierzchniowego - zabudowa powyżej 0,5 ha - obszar przemysłowy), to czy inwestycja kwalifikuje się w świetle tego zapisu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX