Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorstwo zajmujące się zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków (zakład komunalny gminy) może zawrzeć umowę z osobą fizyczną na odprowadzanie przez nią ścieków bytowych z jej gospodarstwa poprzez przyjęcie tych ścieków do stacji zlewczej przy oczyszczalni gminnej dostarczonych samodzielnie przez tę osobę własnym środkiem transportu (beczkowozem) - przy czym osoba ta nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej i nie ma żadnych zezwoleń na transport?

Czy poza umową strony muszą jeszcze dopełnić innych formalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?