Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy kontroli ścieków przemysłowych. Przedsiębiorstwo wodociągowe przeprowadza w przedsiębiorstwie X kontrolę odprowadzanych przez to przedsiębiorstwo ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej. Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie wodnoprawne. W wyniku kontroli okazało się, że przedsiębiorstwo przekroczyło dozwolone parametry.

Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może obciążyć przedsiębiorstwo X kosztami analiz laboratoryjnych?

Czy mogą tylko naliczyć karę za przekroczone parametry?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?