Czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma prawo odmówić zawarcia umów z najemcami poszczególnych lokali? - OpenLEX

Czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma prawo odmówić zawarcia umów z najemcami poszczególnych lokali?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, a właściciel budynku spełnił obowiązki wynikające z art. 6 ust. 6 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) - dalej u.z.w.o.ś., to czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma prawo odmówić zawarcia umów z najemcami poszczególnych lokali?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX