Czy przedsiębiorstwo podstawiające kontenery jest odbierającym odpady komunalne i wymaga posiadania wpisu do RDR na terenie... - OpenLEX

Czy przedsiębiorstwo podstawiające kontenery jest odbierającym odpady komunalne i wymaga posiadania wpisu do RDR na terenie gminy, na której podstawia kontenery?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo zajmuje się podstawianiem kontenerów na m.in. odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji (np. 15 01 01, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 06 04, 17 03 80, 20 02 01) na zlecenie osób fizycznych i firm. Odpady transportuje do innego uprawnionego zbierającego lub przetwarzającego.

Czy przedsiębiorstwo podstawiające kontenery jest odbierającym odpady komunalne i wymaga posiadania wpisu do RDR na terenie gminy, na której podstawia kontenery?

Czy wystarczy tylko wpis w BDO w dziale VI (transport odpadów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX