Czy przedsiębiorstwo musi złożyć nowy wniosek o ustanowienie stref ochrony bezpośredniej z powodu faktu że jedno z ujęć wód powierzchniowych nie jest już eksploatowane przez przedsiębiorstwo?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wodociągowe działające w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę uzyskało w 2016 r. decyzję ustanawiającą teren ochrony bezpośredniej dla trzech ujęć wód powierzchniowych. Obecnie jedno z trzech ujęć zostało wyłączone z eksploatacji. Tak się złożyło, że kończy się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód z tych ujęć i przedsiębiorstwo składając nowy wniosek o udzielnie nowego pozwolenia wodnoprawnego wystąpiło o pobór tylko z dwóch ujęć wody powierzchniowej.

Czy przedsiębiorstwo musi złożyć nowy wniosek o ustanowienie stref ochrony bezpośredniej do Wód Polskich z powodu faktu, że jedno z ujęć wód powierzchniowych nie jest już eksploatowane przez przedsiębiorstwo, a w jednej decyzji były wpisane strefy ochrony bezpośredniej dla trzech ujęć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX