Czy przedsiębiorstwo mające pozwolenie na wytwarzanie odpadów na okres 3 lat może wystąpić o wydłużenie terminu? - OpenLEX

Czy przedsiębiorstwo mające pozwolenie na wytwarzanie odpadów na okres 3 lat może wystąpić o wydłużenie terminu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorstwo mające pozwolenie na wytwarzanie odpadów na okres 3 lat może wystąpić o wydłużenie terminu?

Czy musi na nowo składać wniosek o pozwolenie?

Pozwolenia mogą być wydawane na okres 10 lat, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś. Przedsiębiorca wystąpił do naszego urzędu z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania decyzji pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla oczyszczalni ścieków w związku z rekultywacją jezior, ponieważ nie uwzględnił przesunięcia prac wydobywania urobku z pogłębiania jeziora.

Czy musi na nowo składać wniosek, czy można wydłużyć zezwolenie zmianą decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX