Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek składania oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków przelewem burzowym z kanalizacji ogólnospławnej. Pozwolenie to określa maksymalną ilość ścieków którą można odprowadzać do wód, nie określa natomiast ich jakości.

Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek składania oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z art. 552 ust. 2h i 2i ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod.?

Jeżeli tak, to jak należy wypełnić to oświadczenie w zakresie jakości odprowadzanych ścieków, skoro pozwolenie nie zobowiązuje przedsiębiorstwa do badania jakościowego tych ścieków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX