Czy przedsiębiorcy, który posiada koncesję na wydobycie kopalin, a od 2002 r. nie prowadzi wydobycia i nie przedkłada informacji o braku wydobycia, można cofnąć koncesję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorcy, który posiada koncesję na wydobycie kopalin od 1999 r., a obecnie od 2002 r. nie prowadzi wydobycia i nie przedkłada informacji o braku wydobycia, można cofnąć koncesję? Dodatkowo od pewnego czasu nie odbiera przesyłanej korespondencji. Czy wysyłane w postępowaniu o cofnięcie koncesji pisma dwukrotnie awizowane można uznać za skutecznie dostarczone?

Czy decyzja o cofnięciu koncesji będzie skuteczna?

Aby ustalić adres właściciela koncesji, tutejszy urząd wystąpił do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie, jednak list wrócił z adnotacją "Adresat wyprowadził się". Pismem z dnia 9 kwietnia 2014 r. wezwano właściciela koncesji do usunięcia naruszeń polegających na zaprzestaniu wydobycia w terminie do 30 września 2014 r. na podstawie art. 37 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.

Czy w związku ze zmianą pr. geol. od 1 stycznia 2015 r. należy ponownie zwrócić się do przedsiębiorcy w formie postanowienia do zaniechania naruszeń, czy wydać teraz decyzję o cofnięciu koncesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX